Geschiedenis EWPC

In 1983 werd er door een groepje pétanque-liefhebbers binnen de Waalwijkse hockeyclub “KMHC” het initiatief genomen om een Waalwijkse jeu des boules-vereniging op te richten. Op 20 augustus 1983, tijdens het diner ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Dames Veteranen van de hockeyclub ‘KMHC’, circuleerde er een inschrijflijst onder de gasten voor mensen die lid wilden worden van een nieuw op te richten jeu de boules club in Waalwijk. Van de 15 geïnteresseerden meldden zich op 28 augustus 1983 dertien gegadigden die ter plaatse in café ‘De Schuur’ besloten de.

Eerste Waalwijkse Pétanque Club: ‘Boule d’Argent’
op te richten. Aanvankelijk wordt er gespeeld in de ‘zandbak’ bij het wandelpark.Na verschillende gesprekken besluit de gemeente Waalwijk om een pétanque speelterrein aan te leggen tegenover het Parkpaviljoen. Op 24 april 1984 worden de eerste wedstrijden gespeeld op het nieuwe Boulodrome, het huidige veld Noord. De terreinen Midden en Zuid zijn vervolgens voor een groot deel geheel met eigen mankracht, op eigen kosten en deels met steun van de gemeente aangelegd. Inmiddels is de EWPC uitgegroeid tot een club met bijna 100 leden. EWPC ‘Boule d’Argent’: een vriendenclub waar je elkaar ontmoet, serieus het spelletje speelt, met de nodige humor elkaar benadert, met elkaar lacht en met elkaar huilt. Jeu de boules: un véritable mode de vie! In 2008 is het 25-jarig jubileum van de club dan ook uitgebreid gevierd. Tijdens die festiviteiten werden ook de eerste 25-jarige jubilarissen gehuldigd.